СЛЕДНИ НАСТАНИ

ЈЕЛЕНА МИЈАТОВИЌ

е актерка која е во редовен работен однос во Македонски Народен Театар.

Во „Театар Провокација“ игра во претставата: