СЛЕДНИ НАСТАНИ

ЗЕЛЕНКОВЦИ

ЗЕЛЕНКОВЦИ е едукативно еколошка - интерактивна претстава за најмалата публика на ТЕАТАР ПРОВОКАЦИЈА – Скопје.

Во годинава во која предначиме по степен на загаденост пред останатите земји, повеќе од алармантно и неопходно е да превземеме чекори со кои треба да ја подигнеме свеста на граѓаните. Токму затоа, како театар чии членови со години се бават со продукција на театарски претстави за најмалите, сметавме дека е потребно активно  да делуваме во процесот на подигнувањето на свеста кај најмладите,  и со тоа активно да учествуваме во промените за почист воздух и почиста животна средина.

Делувањето врз децата е од особено значење, токму заради навременa едукација која би ги поттикнала добрите еколошки навики  кај децата а со самото тоа и  создавање на нови генерации кој ќе ги неговуаат вистински вредности со штосвесно и совесно би се однесувале кон животната средина.

Овие деца со своите предзнаења непосредно ќе делуваат и на членовите на своето семејство со што би ги иницирале и повозрасните да се вклучат поактивно во процесите за еколошко- општествените промени за подобрата животна средина. 

Во сцените од претставата се опфатени ситуации на несовесно и совесно однесување, кои ги препознаваме од секојдневито, како што се: пешачење возење велосипед наместо користење на автомобил, садење на дрвја и цвеќиња наместо нивно уништување, фрлање на отпадоци во кантитеза таа намена, наместо на кој каде му дојде... 

Децата со наша помош ќе донесуваат заклучоци за тоа која постапка е добра а која не и низ интеракција ќе не советуваат како правилно треба да постапуваме. Со самотопретстава ќе ги охрабриме отворено да зборуваат и реагираат, секогаш кога ќе забележат несовесно однесување  кон животната средина на друго дете или возрасно лице.

            За полесно да ја разберат суштината и пораките кои ги носи претставата, пристапот еприлагоден на нивната возраст. Претставата содржи многу  песнички,  детска игра и многу интеракција, се со цел, полесно да допреме до нив.

Играат: Мирјана Поповска Ристов, Роберт Ристов, Изабела Јакимова/Радо Алексовски.

Режија: Роберт Ристов